Zdjęcia z kursu kinezjologii edukacyjnej w Chełmie – luty 2010